قوانین و مقررات سایت خودکار تبلیغاتی

قوانین و مقررات سایت خودکار تبلیغاتی

           قوانین و مقررات سایت خودکار تبلیغاتی

 

قوانین و مقررات سایت خودکار تبلیغاتی  : اساس راه اندازی این سایت تبعیت از قانون مهم تجارت
یعنی مشتری مداری و جلب اعتماد مشتریست. ازاینرو برای سهولت دسترسی افراد
به نمایندگی های فروش هدایای تبلیغاتی به محل کار و سکونت خود،

خودکار تبلیغاتی,خودکارتبلیغاتی,هدایای تبلیغاتی ,هدایای مفید

در هر کجای ایران که هستند را میسر می نماید
تا بتوانند علاوه بر دسترسی سریع و خرید آسان هدایای تبلیغاتی ،
از جمله خودکار تبلیغاتی ، امکان بهره مندی از کیفیت و قیمت مناسب را نیز داشته باشند.
همچنین برای اطمینان خاطر و اعتماد بیشترشان می توانند بصورت روشن و واضح ،
نمایندگی های فعال استان خود و یا هر یک از استان های دیگر کشور را به ترتیب اولویت
فعال بودن آنان مشاهده نموده و یا برای حصول اطمینان
بیشتر از خریدشان می توانند با هر کدام از آنها که
بخواهند برای خرید تماس حاصل نموده و یا به دفاتر آنها مراجعه فرمایند.